Prinsjesdag verandert weinig aan oververhitte woningmarkt - Gilissen Finance - Jouw hypotheekadviseur in Maastricht

Prinsjesdag verandert weinig aan oververhitte woningmarkt

De woningmarkt kan elke Prinsjesdag op veel aandacht rekenen. Dit jaar is het anders. Doordat het kabinet demissionair is – en voorlopig nog geen nieuwe coalitie in zicht is – blijven grote beleidsmaatregelen uit.

Zaken als het afschaffen van de verhuurderheffing, de oprichting van een nieuw ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieu (VROM) en eventuele fiscale maatregelen om de woningmarkt in een rustiger vaarwater te krijgen zijn te politiek gevoelig om aan een demissionair kabinet over te laten. Daarvoor zullen we moeten wachten op het nieuwe regeerakkoord.

Beperkte verlaging verhuurderheffing

Wel gaat een al aangekondigde belastingmaatregel door, namelijk het verlagen van de verhuurderheffing. Inmiddels is duidelijk dat de verhuurderheffing wordt verlaagd met 180 miljoen euro op een jaarlijks bedrag van zo’n 1,5 miljard euro. Een gunstige ontwikkeling voor woningcorporaties die sinds 2013 al bijna 12 miljard euro aan verhuurderheffing moesten afdragen, maar het blijft wachten op een substantiëlere vermindering van de heffing. Dan kunnen woningcorporaties pas echt vaart maken met de broodnodige nieuwbouw van huurwoningen en verduurzaming van de bestaande woningen in eigendom.

Nieuwe Woningbouwimpuls met beperkte impact

Daarnaast kondigde het kabinet een nieuwe tranche van de Woningbouwimpuls aan van een miljard euro om de bouw van betaalbare woningen op lastige plekken te versnellen. De Woningbouwimpuls startte in 2019 en was toen zo populair dat het te besteden bedrag van een miljard euro ruim werd overtekend en het programma eerder werd gesloten. De nieuw aangekondigde miljard euro is daarom een welkome aanvulling om de nieuwbouw van woningen aan te jagen. Wel is het bedrag uitgesmeerd over tien jaar, waardoor de jaarlijkse impact beperkt blijft.

Van de 6,8 miljard euro die wordt uitgetrokken voor het klimaat en het verminderen van de CO2-uitstoot, zal 1,5 miljard euro onder andere gaan naar het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed, zoals scholen.

Echte hervorming in de wacht

Doordat het kabinet nu al meer dan een halfjaar demissionair is, blijft het wachten op hervormingen die de woningmarkt toekomstbestendiger en gelijkwaardiger maken. Niet alleen wordt er dit jaar weinig nieuws bekendgemaakt, ook verschillende maatregelen die vorig jaar werden aangekondigd zijn nog niet uitgevoerd. Zoals de oprichting van een Rijksontwikkelbedrijf dat actief grondbeleid moet gaan voeren het beperken van de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs. Dit zorgt ervoor dat de hervorming van de woningmarkt in de wachtstand blijft staan.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Omdat de kwaliteit van mijn advies historisch hoog staat

Kom in contact