Rechten en plichten - Gilissen Insurance Maastricht

Rechten en Plichten

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waar gewerkt wordt kan er iets mis gaan. Veel  kan je zelf voorkomen of oplossen maar er zijn bepaalde risico’s waarvan de financiële gevolgen te groot zijn om zelf te dragen.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schade aan anderen of aan spullen van anderen die veroorzaakt is door jou, je medewerkers of je producten. Wij zorgen voor een verzekering die aansluit bij jou activiteiten of dat nou als ZZP-err, MKB-er of Grootzakelijke klant is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naast materiele- en letselschade kan je door een beroepsfout ook aansprakelijk zijn voor vermogensschade.

Dit speelt met name bij adviserende beroepen zoals bijvoorbeeld belastingadviseurs, architecten, juristen of adviesbureaus. Door een berekeningsfout of verkeerd advies kan een opdrachtgever financiële schade lijden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in die gevallen dekking,

Wij helpen je hier graag mee verder.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders dekt het risico dat je aangesproken wordt in je privé vermogen.

Bij BV’s en NV’s zijn bestuurders over het algemeen goed op de hoogte van de noodzaak voor deze verzekering.

Bij Stichtingen, Verenigingen en VVE’s is dit helaas nog niet altijd het geval. En dat terwijl per 1 Juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking treedt die grote gevolgen heeft voor het bestuur en de toezichthouders van deze organisaties.

Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Er worden onder andere eisen gesteld aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders wordt uitgebreid.

Neem contact op voor meer informatie of een offerte.

Construction Allrisk-verzekering (CAR verzekering)

Speciaal voor aannemers en andere bedrijven in de bouw bestaat er een CAR Verzekering. Met deze verzekering verzeker je schade die je als (zelfstandig) aannemer, klusbedrijf, constructeur, opdrachtgever of architect veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand.

Schade aan het bestaande gebouw of het nieuwe bouwwerk is gedekt. Net als schade aan hulpmaterialen, zoals steigers en gereedschappen.

Wij bieden zowel doorlopende- als kortlopende CAR verzekeringen.

Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers

Als ondernemer of zzp-er zijn er momenten waarop je juridische hulp goed kunt gebruiken. Denk aan leveranciers of afnemers die hun afspraken niet na komen, problemen met de verhuurder of werknemers. Wij vergelijken de verschillende rechtsbijstandsverzekeraars voor je en informeren je over de verschillende dekkingen.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Omdat de rechte weg de beste is.

Kom in contact