Personeelsverzekeringen - Gilissen Insurance Maastricht

Personeel

Personeel is je meest waardevolle ‘bezit’. Wanneer je personeel in dienst hebt of van plan bent om (op termijn) personeel in dienst te nemen, moet je als werkgever wel weten hoe je zorg draagt voor de risico’s die werkgeverschap met zich meebrengt

De schadeverzekering voor werknemers (SVW) biedt dekking voor schade die een personeelslid of andere ondergeschikte lijdt als gevolg van een ongeval tijdens werkzaamheden, tijdens woon- werkverkeer of tijdens personeelsfeesten of bedrijfsopleidingen/zakenreizen.

Met deze verzekering voldoe je aan de op artikel 7:611 BW door de Hoge Raad gebaseerde “verzekeringsplicht”.

Verzuimverzekering

Als werkgever betaal je voor een langdurig zieke medewerker gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door. Daarnaast krijg je te maken met verschillende  verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Naast geld kost een zieke medewerker dus ook een hoop tijd. Onze verzuimverzekering biedt een totaal ontzorg pakket waarmee je de loondoorbetaling, persoonlijke begeleiding en de administratieve last verzekerd zodat je de tijd hebt om te zorgen voor opvolging van het werk.

Naast de verzuimverzekering informeren wij je graag over;

  • Arbodienst
  • WGA Hiaatverzekeringen
  • WIA Excedentverzekeringen
  • WIA bodemverzekeringen
  • Eigen risicodrager WGA

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Omdat ik binnen 24 uur contact met je opneem.

Kom in contact