Bedrijfscontinuïteit - Gilissen Insurance Maastricht

Bedrijfscontinuïteit

Je wilt blijven ondernemen, ook als het werk door een calamiteit tijdelijk stil komt te liggen. Afhankelijk van jouw onderneming kunnen de volgende verzekeringen een oplossing bieden.

Bedrijfsschadeverzekering

Is je onderneming afhankelijk van een bedrijfslocatie? Dan kan het grote gevolgen hebben als je door een schade aan de bedrijfsruimte tijdelijk stil komt te liggen.

Je kan te maken krijgen met een lagere omzet en vaste lasten die tegelijkertijd wel blijven doorlopen.

De bedrijfsschadeverzekering dekt het verlies van bruto winst zodat je de ruimte krijgt om de bedrijfsruimte te herstellen. Samen bepalen we de hoogte van de brutowinst en de gewenste uitkeringstermijn.

Extra kostenverzekering

Ben je minder afhankelijk van je bedrijfsruimte en kan je in geval van schade met wat aanpassingen toch goed doorwerken? Dan helpt de extra kostenverzekering je hiermee door bijvoorbeeld de huur van een tijdelijke werkplek, bepaalde machines of apparatuur te vergoeden.

Milieuschadeverzekering

Als ondernemer of verhuurder kan je aansprakelijk zijn voor milieuschade op je eigen locatie of bij een ander door bijvoorbeeld het vrijkomen van asbest of door het gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen. De kosten voor saneren kan behoorlijk oplopen.

Wij denken graag met je mee.

Reconstructieverzekering

Wat als je digitale klantenbestand of overige administratie beschadigd raakt? Het kan een tijdrovende klus zijn om de administratie te herstellen. Een reconstructieverzekering biedt dekking voor de kosten die gemaakt worden om de bedrijfsadministratie te herdtellen.

Machinebreuk

Een productiebedrijf is vaak in sterke mate afhankelijk van kostbare machines. Door interne factoren (bv. overspanning, defecte motor) of externe factoren (bv. bedieningsfout of kortsluiting) kan er machinebreuk ontstaan waardoor het productieproces stagneert.

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan de machine zelf en aanvullend kan ook de bedrijfsschade die ontstaat meeverzekerd worden.

Cybercrime

Ondernemingen die getroffen worden door cybercriminelen, het nieuws staat er bol van. Waar de aanvallen vroeger vooral gericht waren op grote ondernemingen, zijn kleinere ondernemingen inmiddels ook vaak doelwit. Mocht je slachtoffer zijn van een hack dan is het van belang om snel en doelgericht te handelen.

Wij werken samen met gespecialiseerde verzekeraars met teams van ervaren security- professionals en juridische kennis die je bijstaan als je hiermee te maken krijgt. De verzekering dekt niet alleen de kosten als gevolg van aansprakelijkheid bij een datalek maar ook eventueel losgeld, kosten voor reparatie of herstel van websites, programma’s of data.

Daarnaast bieden deze partijen goede preventie programma’s waarbij je medewerkers traint om alert te zijn op bepaalde zaken.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Omdat je door schade en schande wijzer wordt.

Kom in contact